News

Кафедра процесів і апаратів створена 1.09.1948 р

Засновник кафедри – проф. О.М. Мальський, який очолював її до 1986 р У 1986 р завідувачем кафедри був призначений д.т.н. проф. В.З. Геллер.

З 1991 по 1992 р кафедрою завідував доц. П.І. Світличний.  З 1992 р кафедру очолює д.т.н. проф. О.Г. Бурдо.

У різні роки на кафедрі працювали:

професори: В.З. Жадан, Б.Й. Леончик, В.Ф. Чайковський, А.Д. Чмир

доценти: С.Б. Іваненко, Т.Я. Розенбаум, Н.Я. Савіна, Б.Й. Точідловскій, Є.Г. Порічанскій, В.А. Соломікін

асистенти: Н.А. Дзига, С.Б. Сергєєва, Е.І. Сімкова, З.М. Терентьєва

Зав. лаб: М.П.Беляева

На кафедрі захищено:

* 4 докторських і 36 кандидатських дисертації, видано
30 монографій, підручників, навчальних посібників;

* Опубліковано близько 1000 наукових статей;

* Отримано 50 авторських свідоцтв і патентів на винахід;

* Розроблено 52 методичних вказівок.

Кафедра провела 6 міжнародні науково-практичні конференції.

Кафедра здійснює підготовку студентів за всіма спеціальностями академії.

Навчальні заняття з дисциплін:

* Процеси і апарати,

* Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ,

* Енергетичний менеджмент,

* Енергетичний і екологічний моніторинг,

* Аналітичні моделі технологічних об’єктів,

* Типові технологічні об’єкти і процеси виробництв,

* Основи енергозбереження та енергоменеджмент