Програма для проведення атестаційного іспиту 133 спец.

  Програма для проведення атестаційного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Освітньо-професійна програма «Машинобудування»

 

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ

 

Атестаційний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих здобувачем освіти у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мислення, уміння синтезувати знання окремих дисциплін для самостійного рішення практичних задач в області енергетичного машинобудування, кріогенної техніки .

Перелік питань, який пропонується, систематизовано по різноманітним взаємозв’язаним сторонам діяльності фахівця та охоплює її теоретичні основи, а також питання застосування отриманих теоретичних знань для рішення практичних задач. Питання, які містяться в екзаменаційних білетах, покликані виявити знання з усіх видів діяльності майбутнього спеціаліста у рамках навчальних дисциплін, які вивчалися бакалавром. Кожний екзаменаційний білет містить питання за програмою атестаційного іспиту, яка приводиться нижче.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ

Прийом атестаційного іспиту здійснюється приймальною фаховою екзаменаційною комісією.

Атестаційний іспит проводиться для здобувачів відповідно до затвердженого приймальною комісією графіку. Перед іспитом проводяться консультації, які призвані допомогти у підготовці до іспиту, надають відповіді на окремі питання програми атестаційного іспиту.

Атестаційний іспит проводиться в усній формі.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ

 

  1. Перелічити і охарактеризувати види виробів промислового виробництва.
  2. Перелічити і охарактеризувати стадії розробки машини.
  3. Призначення і правила побудови функціональної схеми автомата (на прикладі).
  4. Поняття технологічної операції та її елементів. Побудова технологічної карти автомата (на прикладі).
  5. Мета і правила проведення технологічного розрахунку машини.
  6. Структура автоматів. Призначення елементів структури.
  7. Мета і правила проведення кінематичного розрахунку машини.
  8. Кінематична схема автомата, правила підбору її елементів та побудови (на прикладі).
  9. Мета, способи і правила проведення силового розрахунку машини.
  10. Рекомендації щодо компонування і розділення конструкції на складальні одиниці.
  11. Цикли руху та інтервалу переміщень робочих органів машини.
  12. Циклограми робочих органів, їх види.
  13. Циклограми автоматів, правила їх побудови. Поняття фазового часу.
  14. Механічний привід автомата, принципи підбору виконуючих механізмів.
  15. Основи безмоментної теорії оболонок, базові гіпотези, рівняння Лапласа.
  16. Розрахунок і конструювання циліндричних оболонок, що працюють під внутрішнім тиском.
  17. Розрахунок і конструювання циліндричних оболонок, що працюють під зовнішнім тиском.
  18. Розрахунок і конструювання циліндричних оболонок, що працюють під внутрішнім і зовнішнім тиском.
  19. Розрахунок і конструювання сферичних оболонок, що працюють під внутрішнім і зовнішнім тиском.
  20. Розрахунок циліндричних оболонок, що працюють під осьовим стисненням і зовнішнім тиском.
  21. Види конічних оболонок, їх застосування і способи розрахунку.
  22. Розрахунок еліптичних днищ на внутрішнє (і зовнішнє) тиск.
  23. Принцип вибору і розрахунку конічних днищ.
  24. Розрахунок і спосіб виготовлення сферичних днищ.

 

  1. Способи закріплення та розрахунок сферичних днищ без відбортовки.
  2. Розрахунок круглих плоских днищ методом супроводжуючих функцій.
  3. Розрахунок та способи закріплення круглих плоских днищ.
  4. Розрахунок і правила вибору опор апаратів.
  5. Класифікація технологічних машин за характером дії (схема класифікаційної структури).
  6. Класифікація машин за ступенем і системі автоматизації (приклади схем).
  7. Види продуктивності технологічних машин, їх з’вязок між собою.
  8. Продуктивність машин 0 і I класів (приклади).
  9. Продуктивність машин ІІ класа (приклад).
  10. Продуктивність машин ІІІ класу (приклад).
  11. Продуктивність машин ІV класу (приклад
  12. Коефіцієнти готовності і технічного використання, їх зв’язок з продуктивністю.
  13. Поняття якості конструкції машини, критерії його оцінки.
  14. Поняття технологічності і конструкції машини, критерії стандартизації, уніфікації, нормалізації.
  15. Поняття агрегатування і експлуатаційної економічності.
  16. Критерії оцінки експлуатаційної економічності машини.
  17. Поняття ергономічності і естетичності конструкції машини.
  18. Поняття надійності конструкції машини.
  19. Потокові лінії галузі, їх організація
  20. Види і розрахунок проміжних і сполучних елементів потокових ліній галузі.
  21. Роботи в харчовій промисловості, галузі їх застосування і перспективи розвитку.
  22. Перелічити і охарактеризувати види конструкторської документації.
  23. Розрахунок і конструювання циліндричних оболонок, що працюють під наливом.
  24. Поняття безпеки конструкції машини і способи її забезпечення.
  25. Передпроектна стадія створення машини, її етапи.
  26. Поняття стійкості оболонки під дією зовнішнього тиску (і осьового стиснення). Способи забезпечення стійкості.
  27. Порівняння машин за окремими показниками якості.
  28. Поняття фазового часу, його роль при побудові циклограм автоматів і зв’язок з кінематичним циклом.
  29. Буферні накопичувачі, їх місце і значення в потокових лініях. Розрахунок буферних накопичувачів.
  30. Товщина стінки оболонки тіла обертання. Виведення рівняння Лапласа.
  31. Круглі плоскі днища, їх розрахунок та способи закріплення.
  32. Стійкість циліндричних оболонок до дії зовнішнього тиску (і осьового стиснення). Методи забезпечення стійкості.
  33. Основні терміни та визначення тари та упаковки.
  34. Основні характеристики картона та методи їх визначення.
  35. Специфічні властивості пакувальних матеріалів для харчових продуктів.
  36. Одношаровий картон, зклеєний картон, багатошарові матеріали на базі картону, їх основні характеристики.

 

  1. Профільно – орієнтований картон, основні характеристики, властивості.
  2. Клеєві матеріали, клеєві стрічки, матеріали для зклеювання картонної тари.
  3. Лінії фальцування. Бігування картону, інструмент.
  4. Лінії фальцування. Рилювання картону, інструмент.
  5. Схема роботи етикетувального автомату для самоклеючих етикеток.
  6. Технологія виготовлення упаковки тетра-брик.
  7. Технологія виготовлення упаковки пюр-пак.
  8. Консервная жерсть, основні характеристики та методи їх визначення.
  9. Листи та стрічки алюмінію та його сплавів, основні характеристики та методи їх визначення.
  10. Лакування та літографування жерсті та алюмінію. Лакофарбові матеріали.
  11. Класифікація металевої тари.
  12. Технологія виготовлення кінців (кришка і дно) металевої тари.
  13. Розрізання і калібрування листів жерсті та алюмінію. Принцип роботи дискових та фігурних ножиць.
  14. Штампування металевої тари та закупорювальних засобів. Конструкція штампа.
  15. Підвиввання, нанесення пасти, сушіння кінців металевої тари. Принцип роботи підвивальної та пастокладельної машини.
  16. Технологія виготовлення цільноштампованих корпусів металевої тари.
  17. Технологія виготовлення зварних корпусів металевої тари.
  18. Схема роботи автомату для зварювання корпусів металевої тари.
  19. Схема роботи відбортувальної машини для металевої тари.
  20. Закатний шов металевої тари. Типи закатних машин. Схема роботи закатної машини.
  21. Можлива продуктивність закатних машин, виходячи з чого та чим визначається.
  22. Класифікація закупорювальних засобів для скляної тари.
  23. Кришки твіст-офф, прес-твіст. Конструкція, класифікаційні ознаки.
  24. Кришки І (СКО), кроненпробки, алювієві гвинтові ковпачки. Конструкція, класифікаційні ознаки.
  25. Основні матеріали для виготовлення полімерної упаковки. Їх основні характеристики.
  26. Деструкція полімерів. Види деструкції.
  27. Вплив факторів зовнішнього середовища на якість упакованого харчового продукту.
  28. Вимоги до полімерних і комбінованих матеріалів для харчової упаковки.
  29. Плівки на основі поліолефінів і співполімерів. Матеріал эколін.
  30. Плівки на основі полістиролу, поліаміду, поліетилентерефталату, інші види полімерних плівок.
  31. Спеціальні плівки. Термозбіжні та розтягувальні плівки.
  32. Основні типи багатошарових полімерних і комбінованих матеріалів. Призначення шарів.
  33. Технологія пакування у напівжорстку полімерну тару «фарм-фил-сил». Використовуванні матеріали.
  34. Технологія пакування в полімерну плівку безперервним способом на автоматах вертикального типу.
  35. Технологія пакування в полімерну плівку безперервним способом на автоматах горизонтального типу.
  36. Лінія для групового пакування товарів у термозбіжну плівку.
  37. Переваги і недоліки скляної тари. Оптичні і хімічні властивості скла.
  38. Термічні і механічні властивості скла. Склад тарного скла.
  39. Формування скляної тари. Спосіб пресовидування.
  40. Формування скляної тари. Спосіб видування.
  41. Відпал скляної тари.
  42. Типи вінців скляних пляшок.
  43. Типи вінців скляних банок та бутилів.
  44. Вплив на скляну тару технологічних процесів харчових виробництв та миття тари.
  45. Технологія закочування та схема роботи машини для закочування скляної тари типу І.
  46. Технологія закупорювання та схема роботи закупорювальної машини для скляної тари тип ІІІ.
  47. Машини для транспортування сировини. Елеватор «Гусяча шия». Призначення, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.
  48. Описати послідовність підготовки машини елеватор «Гусяча шия»до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.
  49. Машини для миття рослинної сировини. Класифікація. Вибір машин для миття в залежності від виду сировини та забруднень. Характеристика забруднень.
  50. Машини для подрібнення сировини тваринного походження. М’ясорубка МП-160. Описати послідовність підготовки машини до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.
  51. Машина для миття рослинної сировини з м’яким режимом А9-КМБ. Призначення будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності. Характеристика видів сировини, які підлягають мийці за допомогою вказаних машин.
  52. Машини для нарізання сировини тваринного походження. Шпигорізка ФШГ: підготовка до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.
  53. Машина для миття рослинної сировини з жорстким режимом А9-КЛА/1. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності. Характеристика видів сировини, які підлягають мийці за допомогою вказаної машини.
  54. Описати послідовність підготовки машини для миття рослинної сировини з жорстким режимом А9-КЛА/1 до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.
  55. Машина для миття рослинної сировини з проміжним режимом Т1-КУМ-3. Призначення, будова та принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності. Характеристика видів сировини, які підлягають мийці за допомогою вказаної машини.
  56. Машини дл перемішування неоднорідних харчових середовищ. Фаршезмішувач ФММ-300: підготовка до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.
  57. 117. Машини для миття рослинної сировини. Струшуюча мийна машина КМЦ. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності. Характеристика видів сировини, які підлягають мийці за допомогою вказаної машини.

118.Протиральні машини. Призначення. Підготовка до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

119.Машини для миття рослинної сировини. Барабанна мийна машина А9-КМ-120. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності. Характеристика видів сировини, які підлягають мийці за допомогою вказаної барабанної мийної машини.

120.Описати послідовність підготовки мийної машини для коренеплодів до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

121.Машини для миття скляної тари. Загальна характеристика, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

122.Обладнання для подрібнення фрагментів в рідких середовищах. Клапані гомогенізатори: призначення, підготовка до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

123.Машина для інспектування рослинної сировини А9-КТФ. Будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності. Характеристика видів сировини, які підлягають інспектуванню за допомогою вказаної машини.

124.Описати послідовність підготовки машини для інспектування рослинної сировини А9-КТФ до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

125.Машина для сортування рослинної сировини А9-К2-1.10,0. Будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності. Характеристика видів сировини, які підлягають інспектуванню за допомогою вказаної машини.

126.Описати послідовність підготовки машини для сортування рослинної сировини до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

127.Машини для калібрування рослинної сировини. Механізми для калібрування, загальна характеристика. Характеристика видів сировини за геометрією та фізико-механічними характеристиками, які підлягають калібруванню.

128.Машини для подрібнення. Ножова дробарка КДП-4М: призначення, підготовка до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

129.Машини для очищення коренеплодів серії МОК. Загальна характеристика. Будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності. Характеристика видів сировини, які підлягають очищенню за допомогою вказаних машин.

130.Загальні правила експлуатації та обслуговування обладнання для наповнення скляної тари рідким харчовим продуктом в полі гравітаційних сил.

131.Обладнання для подрібнення фрагментів в рідких середовищах. Гомогенізатор ОГБ-5. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

132.Мастильні матеріали. Класифікація. Вибір мастильних матеріалів для змащування вузлів тертя в залежності від режимів роботи обладнання та умов експлуатації.

133.Агрегат А9-КЛШ/30 для паротермічного очищення коренеплодів. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

134.Ущільнення вузлів тертя. Види ущільнень, загальна характеристика, експлуатація та обслуговування.

135.Автомати для наповнення тари густими продуктами серії ДН. Загальна характеристика. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

136.Експлуатація та обслуговування молоткових дробарок для рослинної сировини. Призначення, підготовка до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

137.Машини для розділення неоднорідних харчових середовищ в полі відцентрових сил. Сепаратори-очисники. Загальна характеристика. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

138.Описати послідовність підготовки сепаратора ОМБ-3  до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

139.Машини для розділення неоднорідних харчових середовищ в полі відцентрових сил. Сепаратори-розділювач Г9-КОВ для рослинних суспензій. Загальна характеристика. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

140.Описати послідовність підготовки сепаратора-розділювача Г9-КОВ для рослинних суспензій до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

141.Машини для розділення неоднорідних харчових середовищ в полі відцентрових сил. Центрифуга ФГШ-401К-1. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

142.Описати послідовність підготовки центрифуги ФГШ-401К-1 до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

143.Машини для розділення неоднорідних харчових середовищ. Шнековий прес ВПО-30А. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

144.Послідовність підготовки шнекового преса ВПО-30А до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

145.Машини для розділення та подрібнення рослинних суспензій. Протиральні машини. Класифікація. Аналіз конструктивних рішень, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

146.Описати послідовність підготовки протиральних машин до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

147.Штокові укупорювальні автомати. Загальна характеристика. Призначення, будова, принцип роботи.  Розрахунок продуктивності та потужності.

148.Пристрої для подачі мастильних матеріалів до вузлів тертя. Загальна характеристика. Вибір пристроїв в залежності від режимів роботи машин та видів мастильних матеріалів.

149.Машини для оформлення товарного виду готового продукту. Етикетувальна машина ВЕМ. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

150.Описати послідовність підготовки етикетувальної машини ВЕМ до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

151.Автомати для наповнення тари продуктом з надлишковим тиском. Загальна характеристика. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

152.Машини для тонкого подрібнення. Куттер Л5-ФКН: призначення, підготовка до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

153.Автомати для наповнення тари продуктом в умовах розрідження. Загальна характеристика. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

154.Експлуатація та обслуговування обладнання для розділення неоднорідних харчових середовищ в полі відцентрових сил. Призначення, підготовка до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

155.Автомати для наповнення тари продуктом за рівнем. Загальна характеристика. Будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

156.Описати послідовність підготовки до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення автоматів для наповнення тари продуктом за рівнем.

157.Стрічкові апарати для бланшування. Загальна характеристика. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

158.Описати послідовність підготовки до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення стрічкових апаратів для бланшування. Скласти схему та карту мащення.

159.Бланшувач ковшовий БК. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

  1. Описати послідовність підготовки до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення бланшувала кошового БК. Скласти схему та карту мащення.

161.Підігрівач ВНІІКОП-2. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

162.Описати послідовність підготовки до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення підігрівача ВНПКОП-2. Скласти схему та карту мащення.

163.Трубний вакуум-підігрівач КПТ-2. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності.

164.Експлуатація та обслуговування автоматів для наповнення тари густим продуктом. Призначення, підготовка до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення.

165.Однокорпусні вакуум-випарні апарати. Призначення, будова, принцип роботи. Тепловий розрахунок.

166.Автомати для герметизації жерстяної тари з продуктом. Описати послідовність підготовки до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення.

167.Багатокорпусні вакуум-випарні апарати. Призначення, будова, принцип роботи. Тепловий розрахунок.

168.Фільтруюча центрифуга ФГН-200. Призначення, підготовка до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

169.Автоклави періодичної дії для стерилізації продукту. Загальна характеристика. Призначення, будова, принцип роботи. Тепловий розрахунок.

170.Сопловий сепаратор-розділювач для сиру. Будова, підготовка до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

171.Машина для нарізання коренеплодів А9-КРВ “Ритм”. Призначення, будова, принцип роботи. Розрахунок продуктивності та потужності.

172.Описати послідовність підготовки машини для нарізання коренеплодів А9-КРВ «Ритм» до роботи, обслуговування під час роботи та після її завершення. Скласти схему та карту мащення.

173.Гідростатика і гідродинаміка.

174.Ідеальна і реальна рідина.

175.Основне рівняння гідростатики. Закон Паскаля.

176.Режими руху.

177.Гідравлічні опори (місцеві та за довжиною).

178.Рівняння Бернуллі для ідеальної рідини.

179.Рівняння Бернуллі для реальної рідини.

180.Насоси. Класифікація за принципом дії.

181.Параметри насосів.

182.Характеристики відцентрового насоса.

183.Закони пропорційності відцентрових насосів.

184.Способи перенесення теплоти.

185.Рівняння теплопередачі.

186.Вибір і вимоги до теплоносіїв.

187.Характеристика теплоносіїв (водяна пара, гаряча вода, димові гази).

188.Класифікація теплообмінників.

189.Рушiйна сила теплових процесiв.

190.Теплопровiднiсть.

191.Конвекцiя.

192.Випромiнювання.

193.Теплопередача

194.Основне рiвняння теплопередачi.

195.Рiвняння теплопровiдностi.

196.Рiвняння тепловiддачi.

197.Теплова ізоляція.

 

 

Декан факультету НТтаІМ

к.т.н., доцент                                                                                      Олексій Зімін

 

Зав. кафедри ПОтаЕМ

д.т.н., професор                                                                        Олег Бурдо