Силабуси навчальних дисциплін

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Інноватика, проектний менеджмент та експлуатація обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. Ступінь вищої освіти: магістр Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування» Освітньо-наукова програма: «Системний інжиніринг промислових виробництв» Викла...