Історія кафедри

1Кафедра створена в 1948 році в складі Одеського технологічного інституту консервної промисловості. Одним з її організаторів і першим завідувачем був професор Олександр Миколайович Мальський, який керував кафедрою до 1986 року. У 1986 році завідувачем кафедри був призначений д.т.н., професор В.З.Геллер. З 1991 по 1992 рік кафедрою завідував доцент П.І.Светлічний. З 1992 року кафедру очолює д.т.н., професор Олег Григорович Бурдо.
У різні роки на кафедрі вели викладацьку та наукову діяльність професори – В.З.Жадан, Б.І.Леончік, В.Ф.Чайковскій, А.Д.Чмирь, Н.В.Остапчук, Л.Г.Калінін, доценти – Т.Я Розенбаум, С.Б.Іванченко, Н.Я.Савіна, Б.І.Точідловскій, Е.Г.Порічанскій, В.А.Соломикін, асистенти – А.Н.Волчок, Е.И Сімкова, З. Н.Терентьева, С.Г.Сергеева; завідувачі лабораторіями – М.П.Беляева, Ю.Д.Чайковскій.
Кафедра здійснює підготовку студентів за всіма спеціальностями академії. Навчальні заняття з дисциплін «Процеси і апарати харчових виробництв», «Інформаційні технології в інженерних розрахунках галузі», «Енергетичний менеджмент», «Енергетичний та екологічний моніторинг», «Аналітичні моделі технологічних об’єктів», «Типові технологічні об’єкти і процеси», «Основи енергозбереження »та« Енергоменеджмент »ведуть професори – О.Г.Бурдо, Г.Ф.Смірнов, доценти А.І.Шіянов, П.І.Светлічний, А.К.Войтенко,  І.В.Безбах, А.В.Зиков; В.П.Мординскій, асистенти – Ю.О. Левтринська . У складі навчально-допоміжного персоналу плідно працюють інженери – Е.Ф.Терземан, С.А.Малашевіч,  зав .лабораторіямі В.Ю.Юрлов.
Кафедра має в своєму розпорядженні п’ятьма спеціалізованими лабораторіями для вивчення гідравлічних, гідромеханічних, теплових, масообмінних і низькотемпературних процесів. У 2000 році створено нову лабораторію «Енергоефективні процеси і апарати», де представлені роботи за сучасними енергоефективним процесам сушіння, концентрування, екстрагування, теплового насоса, мембранного роздільник і інших енергоефективних пристроїв, захищених патентами України.
Є стенди для експериментального визначення ефективності теплової ізоляції, теплової труби, частотного регулювання продуктивністю насоса, вентилятора і компресора, теплових втрат від поверхні обладнання і технологічних викидів.
Лабораторія укомплектована комп’ютерами, оснащеними методиками проведення лабораторних робіт, обробки дослідних даних, довідкою, де студент може отримати інформацію про принципи роботи, технічні характеристики як вимірювальних засобів, так і самих апаратів, обладнання.
Вперше в харчових навчальних закладах України пропонуються віртуальні лабораторні роботи. Це «Ефективність приладів освітлення», «Ефективність частотного регулювання продуктивністю насоса», «Ефективність теплової ізоляції», «Теплова труба», «Визначення теплових втрат», «Визначення енергоємності випарного апарату», «Визначення витрат електроенергії в кріоконцентраторе». Всі ці завдання студенти вивчають у створеній в 2007 році лабораторії «Віртуальні процеси».
Поєднання нових принципів фізичного і математичного моделювання процесів, сучасних методів навчання, оригінального стендового обладнання, досвіду викладачів кафедри дозволяє забезпечити високу професійну підготовку фахівців у галузі новітніх енерготехнологій, раціонального використання енергії на підприємствах АПК. Підготовка проводиться у відкритому в 2009 році науково-методичному та лабораторному центрі з енергетичного моніторингу харчових виробництв. Спеціалізована аудиторія обладнана інтерактивною дошкою. Елементи аудиторії використовуються як випробувальні стенди. Батареї опалення укомплектовані датчиками витрати і температури, встановлені термопари на різній глибині огорожі. Демонструється енергоефективність обладнаних в аудиторії теплонасосної і батарейній систем опалення. Протягом доби температура в аудиторії регулюється программатором. Лекції ведуться з використанням мультимедійних технологій.
На кафедрі активно і цілеспрямовано ведеться підготовка кандидатів і докторів наук: захищено 4 докторських і 37 кандидатських дисертацій. Членами кафедри видано 35 монографій, підручників і навчальних посібників. Опубліковано понад 1000 наукових статей, отримано 50 авторських свідоцтв і патентів на винахід. На базі кафедри щорічно проводяться міжнародні наукові та науково-практичні конференції.
Науковим напрямком кафедри з моменту її створення і до 1986 року було дослідження процесів обсмажування і пасерування.
З приходом в 1986 році професора В.З.Геллера на кафедрі отримав розвиток новий науковий напрям – теплофізичні властивості холодильних агентів і харчових продуктів. Серйозний рівень досліджень підтверджує те, що їх результати включені в сучасну довідкову літературу.
Наукова школа професора Л.Г.Калініна була пов’язана з дослідженнями впливу на харчові продукти і сировину різних електрофізичних впливів. Результати робіт по інтенсифікації процесів тепломасопереносу, знезараженню та стерилізації продуктів отримали широку популярність.
Напрямок наукової школи професора О.Г.Бурдо – «Теорія і техніка комбінованих процесів макро-, мікро-, нано-масштабних процесів переносу в технологічних системах». В рамках школи в 1999 році створені консалтингова лабораторія «ТЕРМА» і в 2010 році корпоративна науково-дослідна лабораторія «Харчові нанотехнології», за результатами досліджень якої обгрунтована можливість виробництва принципово нового класу продуктів високої якості, перекладу харчових технологій на виробництво неенергоёмкіх продуктів.
Наукові напрямки, якими керує доктор техн. наук, професор Г.Ф.Смірнов, пов’язані з дослідженнями процесів кипіння, конденсації, тепломасопереносу в капіллярнопорістих структурах, контактного теплообміну. Смирнов Г.Ф. займається розробкою і впровадженням енергоефективного обладнання для підприємств України. Широко використовує в розробках сучасні принципи організації процесів тепломасопереносу, а також теплові труби.
Лабораторія «ТЕРМА» має сертифікат на проведення робіт з енергетичного аудиту та менеджменту, вона веде активну пропагандистську роботу з підвищення культури енерговикористання, надає практичну допомогу підприємствам Південного регіону у вирішенні проблем енергозбереження, запровадивши за останнім часом пропозиції щодо ефективного використання енергії на 91 об’єкті Одеського регіону .
Вчені кафедри успішно виконували завдання по замовленнях Судпрома, Міноборонпрома, Держхарчопрому, Міністерства хлібопродуктів. Брали участь в проектах в рамках координаційного плану країн – членів РЕВ, виконували роботи за держзамовленням і постановами урядів СРСР і України. Співробітники кафедри відзначені подякою АН України за участь в роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Результати досліджень вчених кафедри включалися в програми Міжнародних форумів, конференцій і симпозіумів в США, Японії, Німеччини, Англії, Франції, Португалії, Швеції, Китаї, Австралії, Таїланді, Чехії, Польщі, Угорщини.
На кафедрі ведеться активна підготовка кадрів вищої кваліфікації для різних країн. Докторську дисертацію захистив С.Гайда (Польща). Кандидатські дисертації захистили: Ле Ван Чанг (В’єтнам), Мяо Юнсан (Китай), Аль Згул Басам (Йорданія), Мохаммед Верас Мохаммед (Єгипет), Омар Сайд Ахмед Мохаммед Ахмед (Судан).KAFEDRA_(photoKharenko0949462366) (11 of 334) копия