Методичні матеріали

Каталог методичних матеріалів

Курс відео лекцій

Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисциплін: “Технологічне обладнання галузі, технологія і обладнання виготовлення пакувальних матеріалів” та “Технологічне обладнання галузі” ступінь “Бакалавр” для студентів спец. 131 “Прикладна механіка” і 133 “Галузеве машинобудування”

 

Методичні вказівки до дипломного проектування за програмою підготовки : “Машини і технології пакування”, “Обладнання переробних та харчових виробництв” та “Системний інжинірінг харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв” ступінь “Магістр” ля студентів спец. 131 “Прикладна механіка” і 133 “Галузеве машинобудування”

 

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни: “Технологічне обладнання галузі” ступінь “Бакалавр” для студентів спец. 181 “Харчові технології”

 

Методичні вказівки до Практики наскрізної, ступінь “Бакалавр” для студентів спец. 131 “Прикладна механіка” і 133 “Галузеве машинобудування”

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2022)
«ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Першого рівня вищої освіти
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Кваліфікація: бакалавр з галузевого машинобудування

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (проект)
«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІТ-СЕРВІС ОБЛАДНАННЯ»
Першого рівня вищої освіти
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Кваліфікація: бакалавр з галузевого машинобудування

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (проект)
«СИСТЕМНИЙ ІНЖИНІРИНГ ХАРЧОВИХ, ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ»
Другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (проект)
«ПРОЦЕСИ І ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ, МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ»
Третього рівня вищої освіти
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Кваліфікація: доктор філософії з галузевого машинобудування

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (проект)
«МАШИНИ І ТЕХНОЛОГІЇ ПАКОВАННЯ»
Другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Кваліфікація: магістр з прикладної механіки

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (проект)
«ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА»
Першого рівня вищої освіти
за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Кваліфікація: бакалавр з прикладної механіки