Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі

Викладач Назва навчальних дисциплін ОПП Спеціальність/
напрям
Безбах І.В. Аналітичні моделі технологічних обєктів 151
Безбах І.В. Енергоефективні режими та технології Енергетичний менеджмент 144
Безбах І.В. Моделювання процесів переробки сировини харчових виробництв машинобудування 133
Безбах І.В. Моделювання процесів переробки сировини харчових виробництв Прикладна механіка 131
Безбах І.В. Моделювання технологічних процесів харчових виробництв 181
Безбах І.В. Процеси і апарати харчових виробництв прикладна механика 131
Безбах І.В. Процеси і апарати харчових виробництв машинобудування 133
Безбах І.В. Технологічне обладнання галузі консервы Технологія тривалого зберігання плодів та овочів 181
Бурдо О.Г. Інноваційні енерготехнології в АПК Енергетичний менеджмент 144
Бурдо О.Г. Інноваційні технології та обладнання 133
Бурдо О.Г. Методи аналітичного та експериментального моделювання 133
Бурдо О.Г. Методологія вищої технічної освіти 133
Бурдо О.Г. Організація наукових досліджень та математичні моделі та методи оптимізації Енергетичний менеджмент 144
Бурдо О.Г. Світовий досвід вирішення проблем енергозабезпечення Енергетичний менеджмент 144
Ватренко О.В. Методика досліджень процесів пакування та узагальнення їх результатів Прикладна механіка 131
Ватренко О.В. Науково-технічний прогрес і прогнозування розвитку машин і апаратів харчових виробництв машинобудування 133
Ватренко О.В. Науково-технічний прогрес і прогнозування розвитку машин та апаратів харчових виробництв Прикладна механіка 131
Ватренко О.В. Основи дизайну машинобудування 131
Ватренко О.В. Основи дизайну та історія інженерної діяльності машинобудування 133
Рєзнік К.В. Машини, автомати та поточні лінії машинобудування 133
Ватренко О.В. Основи дизайну та історія інженерної діяльності Прикладна механіка 131
Ватренко О.В. Пакувальне обладнання Прикладна механіка 131
Ватренко О.В. Тара та пакування машинобудування 133
Ватренко О.В. Тара та пакування Прикладна механіка 131
Ватренко О.В. Теоретичні основи розрахунків технологічних машин та апаратів ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА 131
Ватренко О.В. Теоретичні основи розрахунків технологічних машин та апаратів машинобудування 133
Войтенко О.К. Енергоменеджмент та техніко-економічні моделі АПК 051
Войтенко О.К. Енергоменеджмент та техніко-економічні моделі АПК, готельно-ресторанного бізнесу і торгівлі 076
Войтенко О.К. Процеси і апарати у тваринництві та переробній промисловості. 204
Войтенко О.К. Процеси і апарати харчових виробництв 181
Всеволодов О.М. Обладнання для виготовлення герметичної тари та упаковки ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА 131
Всеволодов О.М. Технологічне обладнання галузі (Вино) Технологія продуктів бродіння та виноробства 181
Всеволодов О.М. Технологічне обладнання галузі (ВОДА) Технологія питної води 181
Всеволодов О.М. Технологія пакування, зберігання пакованої продукції і утилізація використаних упаковок ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА 131
Гладушняк О.К. Методика викладання у ВНЗ машинобудування 133
Гладушняк О.К. Обладнання складів машинобудування 133
Гладушняк О.К. Обладнання складів Прикладна механіка 131
Гладушняк О.К. Технологічне обладнання галузі (ТМ) Технології зберігання, консервування та зберігання м’яса 181
Зиков О.В. Енергетичний менеджмент в промисловій та муніципальній теплоенергетиці Енергетичний менеджмент 144
Зиков О.В. Процеси, апарати та устаткування виробництв галузі Біотехнологія 162
Зиков О.В. Сучасні методи та засоби вимірювань Енергетичний менеджмент 144
Зиков О.В. Технологічні процеси та обладнання харчових виробництв Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151
Кєпін М.І. Експлуатація та обслуговування машин машинобудування 133
Кєпін М.І. Обладнання закладів ресторанного гоподарства з КП 181
Рєзнік К.В. Основи розрахунку та конструювання типових машин машинобудування 133
Кєпін М.І. Технологічне обладнання галузі машинобудування 133
Кєпін М.І. Технологічне обладнання галузі Прикладна механіка 131
Кєпін М.І. Технологічне обладнання закладів ресторанного гоподарства з КП (с) 181
Кєпін М.І. Технологічне обладнання закладів ресторанного господарства 181
Мординський В.П. Енергетичний аудит та менеджмент Енергетичний менеджмент 144
Мординський В.П. Енергетичний менеджмент машинобудування 133
Мординський В.П. Енергетичний менеджмент Прикладна механіка 131
Мординський В.П. Енергетичний менеджмент 181
Мординський В.П. Енергоменеджмент 051
Мординський В.П. Енергоменеджмент та техніко-економічні моделі АПК 051
Мординський В.П. Енергоменеджмент та техніко-економічні моделі АПК, готельно-ресторанного бізнесу і торгівлі 076
Мординський В.П. Науково-дослідна практика Енергетичний менеджмент 144
Мординський В.П. Особливості теплопостачання промислових підприємств Енергетичний менеджмент 144
Рєзнік К.В. Основи конструювання і дизайн упаковки 131
Рєзнік К.В. Основи розрахунку, конструювання типових машин та машини, автомати та поточні лінії. Експлуатація та обслуговування машин машинобудування 133
Рєзнік К.В. Основи розрахунку, конструювання типових машин та машини, автомати та поточні лінії. Експлуатація та обслуговування машин Прикладна механіка 131
Рєзнік К.В. Технологічне обладнання галузі (ТР) 181
Терзієв С.Г. Основи енергетичної ефективності машинобудування 133
Терзієв С.Г. Основи енергетичної ефективності 162
Терзієв С.Г. Процеси і апарати природоохоронних технологій 183
Терзієв С.Г. Процеси і апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв машинобудування 133
Хомічук В.А. Інструментальні методи наукових досліджень машинобудування 133
Хомічук В.А. Методологія наукової творчості та дослідницький практикум 133
Хомічук В.А. Методологія наукової творчості та дослідницький практикум, методика викладання в ВНЗ Прикладна механіка 131
Хомічук В.А. Монтаж, діагностика та ремонт обладнання галузі машинобудування 133
Хомічук В.А. Теорія технічних систем машинобудування 133
Хомічук В.А. Теорія технічних систем, монтаж, діагностика та ремонт обладнання галузі машинобудування 133
Хомічук В.А. Теорія технічних систем, монтаж, діагностика та ремонт обладнання галузі Прикладна механіка 131
Хомічук В.А. Технологічне обладнання галузі, технологія і обладнання виготовлення пакувальних матеріалів Прикладна механіка 131
Хомічук В.А. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства 241
Яровий І.І. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії Енергетичний менеджмент 144
Дослідницька практика 131
Дослідницька практика 133