Накази

Наказ про направлення здобувачів освіти на практику №808-03 Наказ на затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт магістрів №652-03 Наказ про направлення здобувачів освіти на практику №651-03 Наказ на затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт бакалаврів №575-03 Наказ про направл...

ПРОЕКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (проект) «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІТ-СЕРВІС ОБЛАДНАННЯ» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія» Кваліфікація: бакалавр з галузевого машинобудування ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА    ...

ПРОГРАМА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ ПОтаЕМ

П.І.Б. посада Рік народ- ження 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Бурдо О.Г. професор зав. каф. 1942 д.т.н д.т.н д.т.н д.т.н д.т.н д.т.н Гладушняк О.К. професор 1927 д.т.н д.т.н д.т.н д.т.н д.т.н д.т.н Ватренко О.В. професор 1962 д.т.н д.т.н д.т.н д.т.н ...