Проекти освітніх програм

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (проект)
«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІТ-СЕРВІС ОБЛАДНАННЯ»
Першого рівня вищої освіти
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Кваліфікація: бакалавр з галузевого машинобудування

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (проект)
«СИСТЕМНИЙ ІНЖИНІРИНГ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
Другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (проект)
«ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ, МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ»
Третього рівня вищої освіти
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Кваліфікація: доктор філософії з галузевого машинобудування

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (проект)
«МАШИНИ І ТЕХНОЛОГІЇ ПАКОВАННЯ»
Другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Кваліфікація: магістр з прикладної механіки


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (проект)
«ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА»
Першого рівня вищої освіти
за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Кваліфікація: бакалавр з прикладної механіки