ПРОЕКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (проект) «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІТ-СЕРВІС ОБЛАДНАННЯ» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія» Кваліфікація: бакалавр з галузевого машинобудування ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА    ...

Рада зі спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія».

Голова - Бурдо О.Г., зав. кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту, д.т.н., професор. Заступник голови - Гапонюк О.І., зав. кафедри технологічного обладнання зернових виробництв, д.т.н., професор. Секретар - Кепін М.І., доцент кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту. к.т.н...