Силабуси навчальних дисциплін

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Процеси і апарати харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
Ступінь вищої освіти:
Доктор філософії
Спеціальність:
133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма:
«Процеси і обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
Викладач: Бурдо Олег Григорович, професор.

Скачати силабус: Силабус ПАХМФВ 133

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Методи аналітичного та експериментального моделювання
Ступінь вищої освіти:
Доктор філософії
Спеціальність:
133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма:
«Процеси і обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
Викладач: Бурдо Олег Григорович, професор.

Скачати силабус: Силабус МАЕМ 133

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Інноваційні технології та обладнання
Ступінь вищої освіти:
Доктор філософії
Спеціальність:
133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма:
«Процеси і обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
Викладач: Бурдо Олег Григорович, професор.

Скачати силабус: Силабус ІТО 133

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Інноватика, проектний менеджмент та експлуатація обладнання
харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
Ступінь вищої освіти:
магістр
Спеціальність:
133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма:
«Системний інжиніринг промислових виробництв»
Викладач: Бурдо Олег Григорович, професор.

Скачати силабус: СилабусІПМЕОВ133

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Теоретичні основи та системний інжиніринг технологічних комплексів
Ступінь вищої освіти:
магістр
Спеціальність:
133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма:
«Системний інжиніринг промислових виробництв»
Викладач: Бурдо Олег Григорович, професор.

Скачати силабус: Силабус ТОСІТК магістри 133

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Світовий досвід удосконалення виробництв
Ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма:
«Системний інжиніринг промислових виробництв»
Викладач: Бурдо Олег Григорович, професор.

Скачати силабус:  Силабус СДУВ магістри 133

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Організація наукових досліджень, математичні моделі та методи оптимізації
Ступінь вищої освіти:
магістр
Спеціальність:
133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма:
«Системний інжиніринг промислових виробництв»
Викладач: Бурдо Олег Григорович, професор.

Скачати силабус:  Силабус ОНД магістри 133

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Моделювання процесів переробки сировини харчових виробництв
(назва навчальної дисципліни)
Ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітньо-наукова програма: Системний інжиніринг харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв
Викладач: Безбах Ігор Віталійович, доцент

Скачати силабус: Силабус навчальної дисципліниМТО

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Методологія наукової творчості та дослідницький практикум
Ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програма: Системний інжиніринг промислових виробництв
Викладач: Всеволодов Олександр Миколайович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного менеджменту, к. т. н.
Скачати силабус: Методологія наукової творчості та дослідницький практикум

 

СИЛАБУС ОБОВ’ЯЗКОВОГО ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
«ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА»
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Інженерна механіка
Викладач: Всеволодов Олександр Миколайович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.

Скачати силабус: «ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА»


СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ГЕРМЕТИЧНОЇ ТАРИ ТА УПАКОВКИ
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Інженерна механіка
Викладач: Всеволодов Олександр Миколайович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.
Скачати силабус: ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ГЕРМЕТИЧНОЇ ТАРИ ТА УПАКОВКИ

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОБЛАДНАННЯ СКЛАДІВ
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програма: Енергетична безпека та енергетичний менеджмент
Викладач: Всеволодов Олександр Миколайович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.
Скачати силабус: ОБЛАДНАННЯ СКЛАДІВ 133

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОБЛАДНАННЯ СКЛАДІВ
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Інженерна механіка
Викладач: Всеволодов Олександр Миколайович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.
Скачати силабус:  ОБЛАДНАННЯ СКЛАДІВ

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕХНОЛОГІЇ ПАКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ПАКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ І
УТИЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАНИХ УПАКОВОК
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Інженерна механіка
Викладач: Всеволодов Олександр Миколайович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.
Скачати силабус:  ТЕХНОЛОГІЇ ПАКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ПАКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ І УТИЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАНИХ УПАКОВОК

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕХНОЛОГІЇ ПАКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ПАКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ І
УТИЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАНИХ УПАКОВОК
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент та IT-сервіс обладнання»
Викладач: Всеволодов Олександр Миколайович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.
Скачати силабус:  ТЕХНОЛОГІЇ ПАКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ПАКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ І УТИЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАНИХ УПАКОВОК

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 181 Харчові технології
Освітньо-професійна програма: Технології питної води»
Викладач: Всеволодов Олександр Миколайович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.
Скачати силабус: ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ ВОДА


СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 181 Харчові технології
Освітньо-професійна програма: Технології зберігання,
консервування та переробки
м’яса
Викладач: Всеволодов Олександр Миколайович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.
Скачати силабус: ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ(мясо)


СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 181 Харчові технології
Освітньо-професійна програма: Технології продуктів бродіння
та виноробства
Викладач: Всеволодов Олександр Миколайович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.
Скачати силабус: ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ


СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма: «Процеси та обладнання харчових,
мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
Викладач: Яровий Ігор Іванович, доцент
Скачати силабус:  Силабус НВДЕ доктор філософії 133

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма: «Процеси та обладнання харчових,
мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
Викладач: Яровий Ігор Іванович, доцент
Скачати силабус:  Силабус доктор філософії 133

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІННОВАТИКА, ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ,
МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
ВИРОБНИЦТВ

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-професійна програма “Енергетичний менеджмент та ІТ-сервіс
обладнання”
Викладач: Яровий Ігор Іванович, доцент
Скачати силабус:  Силабус бакалавр 133

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МОНІТОРІНГ ТА
ІТ-СЕРВІС ОБЛАДНАННЯ З КП

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-професійна програма “Енергетичний менеджмент та ІТ-сервіс
обладнання”
Викладач: Яровий Ігор Іванович, доцент
Скачати силабус:  Силабус бакалавр 133
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
Ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма: Системний інжиніринг
харчових, фармацевтичних та
мікробіологічних виробництв
Викладач: Яровий Ігор Іванович, доцент
Скачати силабус:  Силабус НВДЕ магістри 133

 


СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Інформаційні комп’ютерні технології в наукових дослідженнях
Ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма: Системний інжиніринг
харчових, фармацевтичних та
мікробіологічних виробництв
Викладач: Яровий Ігор Іванович, доцент

Скачати силабус:  Силабус ІКТвНД магістри 133

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Інформаційні комп’ютерні технології в наукових дослідженнях
Ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма: Системний інжиніринг
промислових виробництв
Викладач: Яровий Ігор Іванович, доцент

Скачати силабус:  Силабус ІКТвНД магістри 133

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Інформаційні комп’ютерні технології в наукових дослідженнях
Ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-професійна програма: «Обладнання переробних і харчових
виробництв»
Викладач: Яровий Ігор Іванович, доцент

Скачати силабус:  Силабус ІКТвНД магістри 133

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сучасні методи та засоби вимірювань
Ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма: Системний інжиніринг
харчових, фармацевтичних та
мікробіологічних виробництв
Викладач: Зиков Олександр Вікторович, доцент
Скачати силабус:  Силабус СМтаЗВ магістри 133

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Технологічні процеси та обладнання харчових виробництв
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології »
Освітньо-професійна програма: Комп`ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації
Викладач: Зиков Олександр Вікторович, доцент
Скачати силабус:  Силабус ТПтаОХВ бакалаври 151

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Процеси, апарати і устаткування виробництв галузі
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 162 «Біотехнології та біоінженерія»
Освітньо-професійна програма: Біотехнології та біоінженерія
Викладач: Зиков Олександр Вікторович, доцент
Скачати силабус:  Silabus_PAtaUVG_162_bak

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Процеси і апарати природоохоронних технологій
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 183 “Технології захисту навколишнього середовища”
Освітньо-професійна програма: Технології захисту навколишнього середовища – 2019p.
Викладач: Зиков Олександр Вікторович, доцент
Скачати силабус:  Silabus_PA_183_bak

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Процеси і апарати природоохоронних технологій
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 183 “Технології захисту навколишнього середовища”
Освітньо-професійна програма: Технології захисту навколишнього середовища – 2021p.
Викладач: Зиков Олександр Вікторович, доцент
Скачати силабус:  Silabus_PAt_183_bak

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Пакувальне обладнання
Ступінь вищої освіти:
бакалавр
Спеціальність:
131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма:
Інженерна механіка
Викладач:
Ватренко Олександр Віталійович, професор

Скачати силабус:  Силабус ПО бак 131 Ватренко

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тара та пакування
Ступінь вищої освіти:
бакалавр
Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програма:
Енергетична безпека та енергетичний менеджмент
Викладач:
Ватренко Олександр Віталійович, професор

Скачати силабус:  Силабус ТтаП бак 133 Ватренко

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тара та пакування
Ступінь вищої освіти:
бакалавр
Спеціальність:
131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма:
Інженерна механіка
Викладач:
Ватренко Олександр Віталійович, професор

Скачати силабус:  Силабус ТтаП бак 131 Ватренко

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основи дизайну та історія інженерної діяльності
Ступінь вищої освіти:
бакалавр
Спеціальність:
133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-професійна програма:
Енергетична безпека та енергетичний менеджмент
Викладач:
Ватренко Олександр Віталійович, професор

Скачати силабус:  Силабус ОДтаІІД 133, бак.

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основи дизайну та історія інженерної діяльності
Ступінь вищої освіти:
бакалавр
Спеціальність:
131 «Прикладна механіка»
Освітньо-професійна програма:
Інженерна механіка
Викладач:
Ватренко Олександр Віталійович, професор

Скачати силабус:  Силабус ОДтаІІД 131, бак.

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Теоретичні основи розрахунків технологічних машин і апаратів
Ступінь вищої освіти:
магістр
Спеціальність:
133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма:
Системний інжиніринг харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв
Викладач:
Ватренко Олександр Віталійович, професор

Скачати силабус:  Силабус ТОРТМіА 133.

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Теоретичні основи розрахунків технологічних машин і апаратів
Ступінь вищої освіти:
магістр
Спеціальність:
131 «Прикладна механіка»
Освітньо-професійна програма:
Машини і технології паковання
Викладач:
Ватренко Олександр Віталійович, професор

Скачати силабус:  Силабус ТОРТМіА 131.

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Науково-технічний прогрес і прогнозування розвитку технологічних та пакувальних машин та апаратів
Ступінь вищої освіти:
магістр
Спеціальність:
133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-наукова програма:
Системний інжиніринг харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв
Викладач:
Ватренко Олександр Віталійович, професор

Скачати силабус:  Силабус НТПіПРМтаАХВ.

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Науково-технічний прогрес і прогнозування розвитку технологічних та пакувальних машин та апаратів
Ступінь вищої освіти:
магістр
Спеціальність:
131 «Прикладна механіка»
Освітньо-професійна програма:
Машини і технології паковання
Викладач:
Ватренко Олександр Віталійович, професор

Скачати силабус:  Силабус НТПіПРМтаАХВ.

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Технологічне обладнання галузі
Ступінь вищої освіти:
бакалавр
Спеціальність:
133 «Галузеве машинобудування»
Освітньо-професійна
програма:
«Галузеве машинобудування»
Викладач:
Кепін Микола Іванович, доцент кафедри

Скачати силабус:  Кепін Силабус ТОГ 133

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Технологічне обладнання закладів ресторанного господарства

Ступінь вищої освіти: бакалавр Спеціальність: 181 «Харчові технології»

Освітньо-професійна програма: «Харчові технології та інженерія»

Викладач: Кепін Микола Іванович, доцент кафедри ПОтаЕМ

Скачати силабус:  Кепін Силабус ТОЗРГ 181

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Теорія технічних систем, монтаж, діагностика та ремонт обладнання галузі
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програма: Енергетична безпека та енергетичний менеджмент
Викладач: Хомічук Віктор Андрійович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.

Скачати силабус: Теорія технічних систем, монтаж, діагностика та ремонт обладнання галузі

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Теорія технічних систем, монтаж, діагностика та ремонт обладнання галузі
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Інженерна механіка
Викладач: Хомічук Віктор Андрійович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.

Скачати силабус: Теорія технічних систем, монтаж, діагностика та ремонт обладнання галузі
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Технологічне обладнання галузі, технологія і обладнання виготовлення пакувальних матеріалів
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Інженерна механіка
Викладач: Хомічук Віктор Андрійович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.
Скачати силабус: Технологічне обладнання галузі, технологія і обладнання виготовлення пакувальних матеріалів

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Методологія наукової творчості та дослідницький практикум
(назва навчальної дисципліни)
Ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітньо-наукова програма: Системний інжиніринг
харчових, фармацевтичних та
мікробіологічних виробництв
Викладач: Хомічук Віктор Андрійович, доцент

Скачати силабус: Методологія наукової творчості та дослідницький практикум

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Інструментальні методи наукових досліджень
(назва навчальної дисципліни)
Ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітньо-наукова програма: Системний інжиніринг
харчових, фармацевтичних та
мікробіологічних виробництв
Викладач: Хомічук Віктор Андрійович, доцент

Скачати силабус: Інструментальні методи наукових досліджень

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність:241 Готельно-ресторанна справа
Освітньо-професійна програма: Готельно- ресторанна справа
Викладач: Хомічук Віктор Андрійович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.

Скачати силабус: Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основи конструювання та дизайн упаковки
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Інженерна механіка
Викладач: Рєзнік Костянтин Вікторович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к.т.н.

Скачати силабус

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основи розрахунку, конструювання, експлуатації та обслуговування машин, автоматів та поточних ліній
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Інженерна механіка
Викладач: Рєзнік Костянтин Вікторович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к.т.н.

Скачати силабус

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Теорія технічних систем, монтаж, діагностика та ремонт обладнання галузі
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Інженерна механіка
Викладач: Рєзнік Костянтин Вікторович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к.т.н.

Скачати силабус

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основи розрахунків та конструювання типових машин/Машини, автомати та поточні лінії/Експлуатація та обслуговування машин.
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Інженерна механіка
Викладач: Рєзнік Костянтин Вікторович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к.т.н.

Скачати силабус

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Енергетичний менеджмент.
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Інженерна механіка
Викладач: Мординський Всеволод Петрович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.

Скачати силабус

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Енергетичний менеджмент
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програма: Енергетична безпека та енергетичний менеджмент виробництв
Викладач: Мординський Всеволод Петрович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.

Скачати силабус

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Енергетична безпека
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програма: Енергетична безпека та енергетичний менеджмент виробництв
Викладач: Мординський Всеволод Петрович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.

Скачати силабус

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Енергетичний аудит та менеджмент
Ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програма: Енергетична безпека та енергетичний менеджмент виробництв
Викладач: Мординський Всеволод Петрович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.

Скачати силабус

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Процеси і апарати харчових виробництв
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 181 Харчові технології
Освітньо-професійна програма: Ресторанні технології здорового харчування
Викладач: Мординський Всеволод Петрович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.

Скачати силабус

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Процеси і апарати харчових виробництв
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 181 Харчові технології
Освітньо-професійна програма:
Технології ресторанного бізнесу
Викладач: Мординський Всеволод Петрович, доцент кафедри
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.

Скачати силабус

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Процеси і апарати харчових виробництв
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Спеціальність: 181 Харчові технології
Освітньо-професійна програма:
Технології олійно-жирових продуктів та косметики

Викладач: Войтенко Олександр Кирилович
Процесів обладнання та енергетичного
менеджменту, к. т. н.

Скачати силабус