Конференція “Енергія. Бізнес. Комфорт “

P91220-130552

Програма регіональної конференції
Енергія. Бізнес. Комфорт
16 грудня 2021 р.
13.00

1. РОЗРОБКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО МІКРОХВИЛЬОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПОЛІЕКСТРАКТІВ. Молчанов М.Ю., магістрант (ОНТУ, м. Одеса)
2. РОЗРОБКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ЗЕРНОСУШАРКИ Бабійчик Д.Ю., магістрант (ОНТУ, м. Одеса)
3. РОЗРОБКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ Гуцол М.С., магістрант (ОНТУ, м. Одеса)
4. РОЗРОБКА МІКРОХВИЛЬОВОГО СУШИЛЬНОГО АПАРАТА З КОМБІНОВАНИМ СПОСОБОМ ВОЛОГОВІДВЕДЕННЯ Тиць О.М., магістрант (ОНТУ, м. Одеса)
5. ВПЛИВ ГЕОМЕТРІЇ ГОРЛОВИНИ СКЛЯНИХ БАНОК НА ЯКІСТЬ ЗАКУПОРЮВАННЯ КРИШКОЮ ТИП 3. Зиков О.В., Всеволодов О.М., Петровський Р.В.
(ОНТУ, м. Одеса)
6. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА. Шипко Н. И., ученица 6-В класса, ООШ № 45, г. Одесса
7. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ВОЛОКОН У ТКАНИНАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Суліма Ю.Є., (викладач, м. Одеса) Шмадюк А.Т., сту-дентка (ВСП «ОТФК ОНАХТ», м. Одеса)
8. ПОЛУЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПУТЕМ СЖИГАНИЯ ПОСЛЕУБОРОЧНЫХ ОСТАТКОВ Шипко И. М., доцент каф ТОЗП (ОНТУ, м. Одеса)
9. ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ СОНЯЧНИХ СУПЕР-КОМІРОК МАЙБУТНЬОГО
Краснієнко Н.В., завідувач лабораторії аналітико-інформаційних технологій (ВСП «ОТФК ОНАХТ», м. Одеса) Зігура Т.М., студентка (ВСП «ОТФК ОНАХТ», м. Одеса)
10. HEATING, AIR CONDITIONING AND HOT WATER SUPPLY SYSTEM BASED ON A HEAT PUMP Шипко Г. И., студент группы АЕМ – 20 (ОНТУ, м. Одеса)
11. ГІБРИДНА СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ Кривченко А. А., викладач, Кушко В. І. – студентка групи 2РП-07 (ВСП «ОТФК ОНАХТ», м. Одеса)
12. БІОЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ Кривченко А. А., викладач, Чулаков В. О., студент групи 2РП-07 (ВСП «ОТФК ОНАХТ», м. Одеса)
13. ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОДІОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Кривченко А. А., викладач, Щербаков Д. С., студент групи 2РП-07 (ВСП «ОТФК ОНАХТ», м. Одеса)
14. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМФОРТУ Єрмолаєв С.Д., здобувач освіти, Беркань Ір.В., викладач-методист, Бурдюжа С.А., завідувач лабораторією (ВСП «ОТФК ОНТУ», м.Одеса)
15. РОЗРОБКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ВІДХОДІВ БІОМАСИ Ляшенко А. В., к.т.н., ст. науков. співр. (Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ)

16. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ СУШКИ ВИСОКОВОЛОГИХ ТЕРМОЛАБІЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ СУМІСНИХ З ОДНОЧАСНИМ ДИСПЕРГУВАННЯМ В РОТОРНИХ АПАРАТАХ Ляшенко А. В., к.т.н., ст. науков. співр. (Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ)

17. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМОСИФОНОВОГО УТИЛИЗАТОРА ТЕПЛОТЫ УХОДЯЩЕГО ГАЗА ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПЕЧИ Марочко О.М., студ. гр. АМ-11, (ОНТУ, м. Одеса)
18. ЕНЕРГЕТИЧНІ ОБ’ЄКТИ МОРСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ Воінов О.П., Коновалов Д.В., Самохвалов В.С. (Херсонська філія НУК, Херсон)
19. НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ МЕТОД ОПРІСНЕННЯ МОРСЬКОЇ ВОДИ Фатєєва Я.О., Терзієв С.Г., д-р техн. наук., доцент (ОНАХТ, м. Одеса)
20. ЕРГЕТИКА МІКРОХВИЛЬОВОГО СУШИЛЬНОГО АПАРАТУ З КОМБІНОВАНИМ СПОСОБОМ ВОЛОГОВІДВЕДЕННЯ Яровий І.І., к.т.н., Алі В.П., Тиць О.М. (ОНТУ, м. Одеса)
21. НОВІ НАПРЯМКИ ПЕРЕРОБКИ ФРУКТОВО-ЯГІДНИХ ВІДХОДІВ Ружицька Н.В., к.т.н., асистент (ОНТУ, м. Одеса)
22. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ПРОЦЕСИ ПЕРЕРОБКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СИРОВИНИ Левтринська Ю.О., к.т.н., асистент, Висоцька Н. Е., студентка групи ГМ20 (ОНТУ, м. Одеса)